sunshine
Tipyn O Sioe 1 Tipyn O Sioe 2 Tipyn O Sioe 3 Tipyn O Sioe 4 Tipyn O Sioe 5 Tipyn O Sioe 6 Tipyn O Sioe 7 Tipyn O Sioe 8 Tipyn O Sioe 9 Tipyn O Sioe 10 Tipyn O Sioe 11 Tipyn O Sioe 12 Tipyn O Sioe 13 Tipyn O Sioe 14 Tipyn O Sioe 15 1 Tipyn O Sioe 15 Tipyn O Sioe 16 Tipyn O Sioe 17 Tipyn O Sioe 18

Croeso i Ysgol Penygroes

                              

Facebook Logo

 

Derbyn i Ysgolion - Gwybodaeth i Rieni 2019-2020

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD - Dydd Llun 5/11/2018!

Plant nôl yn ysgol ar ddydd Mawrth 6/11/2018.

 HANNER TYMOR HYDREF 2018 -

29/10/2018 - 2/11/2018

 

Datganiad Grant Amddifadedd 2018/19

 Cyngor Gofal Iechyd

CROESO NOL!

 

Menter Cwm Gwendraeth

Clwb Joio @ Ysgol Penygroes

Nos Llun - Nos Wener 3.10 y.p - 5 o'r gloch y.h

£5 yr un pob noswaith.

 

 

POLISI DIOGELU PLANT    DATGANIAD DIOGELU   

 IECHYD A DIOGELWCH 

 Bachgen Merch Darllen

COFIWCH DDARLLEN FAINT SY'N BOSIB DROS Y GWYLIAU!

GWYLIAU HANNER TYMOR DYDD LLUN 28/5/2018 - DYDD GWENER 1/6/2018

NOL I'R YSGOL DYDD LLUN 4/6/2018

Bwydlen Haf 2018

Dillad Ysgol - TESCO

DIWRNOD CYMRAEG CWL - 18/5/2018 A 25/5/2018

 

 CLWB JOIO YSGOL PENYGROES

 

 

Safeguarding Poster 2

Rhybudd Alergedd Cnau

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2017/2018

 

Llais Y Plant - Sulgwyn 2017

 

Amserlen Profion Genedlaethol 2017

 

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2017

 

Tipyn o Sioe

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 1-4

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 5-6

Bwydlen Gaeaf 2016

 

Sut Mae fy Plentyn yn Datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Fy Ysgol Lleol

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2016-2017

Prospectws yr Ysgol 2016

 

PROFION GENEDLAETHOL 2016 - GWYBODAETH I RIENI A GOFALWYR PLANT YM MLYNYDDOEDD 2 - 9 

LLYTHYR I RIENI - PROFION GENEDLAETHOL 2016

AMSERLEN PROFION GENEDLAETHOL 2016

  

 Nhsdirectwaleslogo

 

Fy Ysgol Lleol

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2010 

 

ADRAN CINIO YSGOL

ADDYSG AG YSGOLION CCC

 

 

 

 NSPCC