sunshine
Tipyn O Sioe 1 Tipyn O Sioe 2 Tipyn O Sioe 3 Tipyn O Sioe 4 Tipyn O Sioe 5 Tipyn O Sioe 6 Tipyn O Sioe 7 Tipyn O Sioe 8 Tipyn O Sioe 9 Tipyn O Sioe 10 Tipyn O Sioe 11 Tipyn O Sioe 12 Tipyn O Sioe 13 Tipyn O Sioe 14 Tipyn O Sioe 15 1 Tipyn O Sioe 15 Tipyn O Sioe 16 Tipyn O Sioe 17 Tipyn O Sioe 18

Croeso i Ysgol Penygroes

                              

Facebook Logo

 

Derbyn i Ysgol

Tocynnau Sioe Nadolig 

Parent Pay Logo

Bwydlen Newydd Tymor Yr Hydref 2019

Parent Pay

Ysgol Bro Dinefwr

Alergedd Cnau 2019

Dyddiadau'r Flwyddyn 2019

Poster Derbyniadau

Llythyr Derbyniadau

 

 

Nodyn i’ch hysbysu ein bod wedi derbyn gwybodaeth ynglŷn â newid dyddiad Gŵyl Fai 2020.  Mae’r Llywodraeth Ganolog wedi cadarnhau'r newid o ddydd Llun, Mai 4ydd i ddydd Gwener, Mai 8fed 2020, er mwyn coffáu 75 mlynedd ers Diwrnod VE. 

Datganiad Grant Amddifadedd

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Polisi Plant Cyngor Ysgol

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd

Polisi Addysg Gorfforol

Bwydlen Haf 2019

NEWID AM OES

SCHOOLBEAT

MEIC 

CHILDLINE

 Archwiliad Seddi Car

 

Derbyn i Ysgol - Gwybodaeth i Rieni 2019-2020

 

 Datganiad Grant Amddifadedd

 Cyngor Gofal Iechyd

 

Menter Cwm Gwendraeth

Clwb Joio @ Ysgol Penygroes

Nos Llun - Nos Wener 3.10 y.p - 5 o'r gloch y.h

£6 yr un pob noswaith.

 

 

POLISI DIOGELU PLANT    DATGANIAD DIOGELU   

 IECHYD A DIOGELWCH 

 Bachgen Merch Darllen

COFIWCH DDARLLEN FAINT SY'N BOSIB DROS Y GWYLIAU!

Bwydlen Haf 2018

Dillad Ysgol - TESCO

DIWRNOD CYMRAEG CWL - 18/5/2018 A 25/5/2018

 

 CLWB JOIO YSGOL PENYGROES

 

 

Safeguarding Poster 2

Rhybudd Alergedd Cnau

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2017/2018

 

Llais Y Plant - Sulgwyn 2017

 

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2017

 

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 1-4

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 5-6

 

Sut Mae fy Plentyn yn Datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Fy Ysgol Lleol

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2016-2017

Prospectws yr Ysgol 2016

  

 Nhsdirectwaleslogo

 

Fy Ysgol Lleol

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2010 

 

ADRAN CINIO YSGOL

ADDYSG AG YSGOLION CCC

 

 

 

 NSPCC